CEB.COM.PL

  • Imię i Nazwisko:Aleksander Sudoł
  • Telefon:+48787583988
  • Email:kontakt@ceb.com.pl
  • Strona www:ceb.com.pl
  • Adres:Wyspiańskiego 7, 32-700 Bochnia

Audyt Energetyczny z CEB.COM.PL

Specjalnością firmy Aleksander Sudoł CEB.COM.PL są audyty energetyczne, certyfikaty energetyczne, świadectwa energetyczne, audyty remontowe i badania kamerami termowizyjnymi. Wykonujemy dodatkowo projektowaną charakterystykę energetyczną na potrzeby projektów budowlanych nowo oddawanych lub rozbudowywanych, przebudowywanych budynków do użytkowania na terenie całej Polski.

Audyt energetyczny dla programu Czyste Powietrze jest w 100% refundowany do kwoty 1000 zł. Audyty energetyczne na potrzeby programu Czyste Powietrze wykonujemy przede wszystkim w województwie małopolskim, świętokrzyskim, śląskim i podkarpackim. Zapraszamy do współpracy firmy i osoby prywatne z całej Polski.

Nasze usługi

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny wykonuje się przed planowaną termomodernizacją budynku lub innym planowanym udoskonaleniem w domu lub firmie pod względem oszczędności energii. Audyt energetyczny ma na celu wyznaczyć zakres, wszelkie aspekty techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (zwiększającego efektywność energetyczną), ze wskazaniem wariantów rozwiązań optymalnych z punktu widzenia kosztów tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii. Audyt jest podstawą do uzyskania premii termomodernizacyjnej, ale także nakreśla wszystkie założenia do projektu budowlanego dotyczącego termomodernizacji.

Świadectwa (certyfikaty) energetyczne

Świadectwo energetyczne, czyli certyfikat energetyczny lub świadectwo charakterystyki energetycznej, to dokument oceniający budynek pod kątem zużycia energii na ogrzanie i klimatyzację budynku, przygotowania ciepłej wody użytkowej, straty przez wentylację oraz zużycie energii elektrycznej (oświetlenie) przez budynki użyteczności publicznej, przemysłowe i gospodarcze. Zapotrzebowanie danego budynku przedstawia się za pomocą energii pierwotnej EP i energii końcowej EK.

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana Charakterystyka Energetyczna Budynków wykonywana jest do celów projektów budowlanych osób ubiegających się o pozwolenie na budowę lub przebudowę/rozbudowę domu jednorodzinnego lub budynku użyteczności publicznej i wykonywana jest w postaci raportu z analizą ekologiczną i ekonomiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na dzień wykonywania tego projektu charakterystyki energetycznej.

Badania termowizyjne

Termografia czyli badania termowizyjne są wykonywane przez nas za pomocą profesjonalnych kamer termowizyjnych, za pomocą badań termowizyjnych możemy: sprawdzić stan cieplny przegród zewnętrznych, zlokalizować umiejscowienie mostków termicznych, zlokalizować obszary o obniżonych właściwości termicznych przegród zewnętrznych, wykryć ukryte pod zewnętrznym tynkiem pęknięcia ścian, sprawdzić jakość osadzenia okien i drzwi, wykonać kontrolę prawidłowego wykonania dociepleń budynku, sprawdzić ciągłość izolacji rur centralnego ogrzewania, wykryć zatory w grzejnikach, odwzorować przebieg sieci C. O., C. W. U. i ogrzewania podłogowego, zlokalizować wycieki C. O. , C. W. U. i ogrzewania podłogowego

Audyt remontowy

Audyt remontowy jest rozszerzonym audytem energetycznym który umożliwia dodatkowo prace remontowe nie związane stricte z poprawą energetyczną budynku. Audyt remontowy wymagany jest, gdy osoby prywatne, wspólnoty mieszkaniowe z udziałem większościowym osób fizycznych, spółdzielnie mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego ubiegają się o przyznanie kredytu na potrzeby remontu z premią remontową. Premia remontowa służy poprawie stanu technicznego starych budynków mieszkalnych których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r.

Audyt efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetycznej to dokument o szerszym zakresie modernizacji analizujący stan badanego obiektu w tym urządzeń i instalacji, zużycie energii przez ten obiekt oraz możliwej do uzyskania oszczędności energii w wyniku wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Ustawa o efektywności energetycznej wprowadziła dwa typy audytów: pierwszy, zwany początkowym (tzw. ex ante), to pełny audyt efektywności energetycznej, który obejmuje ocenę stanu początkowego, możliwości oszczędności, propozycje poprawy efektywności energetycznej, analizę ekonomiczną tych proponowanych przedsięwzięć. Drugi, zwany audytem końcowym po zrealizowaniu przedsięwzięcia (tzw. ex post) który obejmuje: opis zrealizowanego przedsięwzięcia, obliczenia oraz zweryfikowane średnioroczne oszczędności energii uzyskane dzięki przeprowadzonego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Podzielniki ciepła

Podzielniki ciepła to inaczej podzielnik kosztów ogrzewania – to urządzenie montowane na grzejnikach centralnego ogrzewania, służące do iluzorycznego i bardzo często błędnego podziału kosztu ciepła, określonego na podstawie odczytu podzielników kosztów. Rachunki na podstawie podzielników ciepła za ogrzewanie budynku, dla poszczególnych lokatorów wielorodzinnego budynku mieszkalnego są niesprawiedliwe. Polska Norma nie określa go jako rejestrujący przyrząd pomiarowy mierzący temperaturę względem czasu, gdyż nie jest to przyrząd pomiarowy. Źródło Wikipedia

Jednym z poważnych problemów zarządców budynków wielorodzinnych jest kwestia prawidłowego rozliczania i naliczenia opłat za zużycie energii cieplnej przez indywidualnych odbiorców. Istnieją dwa sposoby rozliczania: ryczałt (naliczanie według powierzchni mieszkania) lub rozliczanie na podstawie podzielników ciepła. Obie te metody mają wady, gdyż nie ma idealnego rozwiązania tego problemu. Według inżynierów lepszą metodą jest rozliczanie ryczałtem.

Kontakt